Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Kista

Om Husby strukturplan

Vänsterpartiets uppfattning är att järvaborna bestämt och under stor enighet avvisar alla försök att riva upp trafiksepareringen i området. I snart fyra år har stadens tjänstemän och några politiker upprepat mantrat ”bryt trafiksepareringen där det gör nytta”, men ingen har kunnat förklara nyttan. Man har ifrån planerarna uttalat att man vill skapa ”spännande möten mellan människor och bilar” (ur Vision Järvalyftet). Nyligen har mer än hälften av landets grundskolerektorer uttryckt stark oro för barns liv och hälsa, eftersom oroliga föräldrar skjutsar sina egna barn i bil till skolorna och på det sättet sätter andra barns liv på spel. Vi tror...