Uncategorized

Låt oss ha kvar vårt bibliotek i Akalla!

Den borgerliga alliansen hotar att lägga ner biblioteket i Akalla. Det är ännu en utarmning av servicen runt Järvafältet, nerskärningar som redan har drabbat Husby och Rinkeby hårt.
Ironiskt nog kallas detta för ”Järvalyftet” av borgarna.
I själva verket innebär en stängning att kulturen får ännu mindre utrymme i Akalla och att området utarmas.
Vi i Vänsterpartiet vill satsa på biblioteket och verksamheten där.
Idag håller biblioteket i Akalla öppet endast tre dagar i veckan, på olika tider dessutom. Det gör det svårt för oss akallabor att titta in på biblioteket, när vi har vägarna förbi.
Vänsterpartiet vill att biblioteket håller öppet på regelbundna tider alla veckans vardagar och att det får många olika verksamheter.
Kom med förslag!
Vi tycker att vi akallabor själva kan ge förslag på vad som ska hända på vårt bibliotek, förutom att erbjuda böcker på många olika språk.
Det kan handla om inbjudna föreningar som håller kulturaftnar, läxläsning, högläsning för barn, tips om musik och film att låna – listan kan göras lång.
Ett bibliotek är en värmestuga för alla.
Det är en demokratisk rättighet och dessutom en förutsättning för att alla barn ska få ett rikt språk och en bred inblick i kulturen, både i den svenska och i de många andra kulturer som finns representerade här i Akalla.
Vänsterpartiet i Kista-Akalla-Husby
För mera information:
Leo Ahmed, ordf Vänsterpartiet Kista 076-272 14 39 samt ersättare Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

Skriv en kommentar