Okategoriserade

Årsmöte

377770_10152567733915224_1473775301_n
Varmt välkomna till Vänsterpartiet Kistas årsmöte!
Datum: söndagen den 17 februari 2013
Tid: Kl 15.00
Plats: Bostadsrättsföreningslokal
Saimagården 1
Akalla
Efter mötet kommer vi att bjuda på lätt mat och därför är vi tacksamma om ni kan meddela oss om ni har möjligheten att komma eller inte.  Ni kan maila till [email protected] eller smsa till 0762721439
DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Mötesformalia
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av rösträknare tillika protokollsjusterare
d) Fastställande av dagordning
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Nomineringarnas avslutande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens ekonomiska berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Val
a) Ordförande
b) Vice ordförande
b) Styrelseledamöter
c) Kassör
d) Revisorer
f) Valberedning
g) Firmatecknare
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande
Med kamratliga hälsningar

Leo Ahmed

Ordförande
Vänsterpartiet Kista
Telefon: 076 2721 439
E.post : [email protected]
Hemsida: Kista.vansterpartiet.se

Skriv en kommentar