Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Kista

Rapport från årsmötet 2014

Mötet öppnades med en minnesstund för vår avlidne vän och kamrat Abdirahim Hassan. Föreningen har donerat en summa pengar till VI – skogen, där pengarna går till att plantera träd i Kenya och Tanzania. Träden kommer att växa och hjälpa människorna bekämpa fattigdomen. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och virke men ger också skugga och lä och förhindrar jorderosion. Donationen är gjord till minne av Abdi. Under mötet valdes Leo Ahmed till ordförande, samt en ny styrelse. Vi gick även genom Kistas verksam- hetsberättelse, där vi tydligt ser ett mycket aktivt år under 2013, ett år där föreningen...

Stockholm för Alla!

Idag har vi tillsammans med UngVänster Storstockholm, Vänsterprtiet i Tensta-Rinkeby-Spånga arrangerade en buss kampanj för gratis kollektivtrafik och ett hem för alla. Vi höll även tal och delade också ut flygblad. Här kommer bilder från plats. Tack Samuel för bilderna!