Månadsarkiv: februari 2014

Rapport från årsmötet 2014

Mötet öppnades med en minnesstund för vår avlidne vän och kamrat Abdirahim Hassan. Föreningen har donerat en summa pengar till VI – skogen, där pengarna går till att plantera träd i Kenya och Tanzania. Träden kommer att växa och hjälpa människorna bekämpa fattigdomen. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och virke men ger också skugga och lä och förhindrar jorderosion. Donationen är gjord till minne av Abdi.
Under mötet valdes Leo Ahmed till ordförande, samt en ny styrelse. Vi gick även genom Kistas verksam- hetsberättelse, där vi tydligt ser ett mycket aktivt år under 2013, ett år där föreningen varit väldigt synlig i svensk media, inte minst under upploppen i Husby i maj, då vänstern gjorde ett flertal nattvandringar.
Inför verksamhetsplanen 2014 diskuterades bland annat Fryshuset i Husby, att vi ska vara mer aktivt syn- liga bland ungdomarna i Husby, bland annat genom nattvandring. Några andra saker som diskuterades var samarbete med Afrikanätverket, bostadsfrågan, läget kring Köpenhamnsgatan i Kista som öppnas upp för biltrafik. Föreningen vill ha som mål att inför EU – valet organisera minst ett torgmöte i veckan efter påsk.
image

Stockholm för Alla!

Idag har vi tillsammans med UngVänster Storstockholm, Vänsterprtiet i Tensta-Rinkeby-Spånga arrangerade en buss kampanj för gratis kollektivtrafik och ett hem för alla. Vi höll även tal och delade också ut flygblad. Här kommer bilder från plats. Tack Samuel för bilderna!

741241_276295962522062_721284343_o

1779836_10153792478490224_1407585429_n

1780152_276296332522025_657294659_o

1798745_10153791271185224_961078467_n

Vänsterpartiet Kista
Senaste kommentarer