Uncategorized

Låt oss ha kvar vårt bibliotek i Akalla!

Den borgerliga alliansen hotar att lägga ner biblioteket i Akalla. Det är ännu en utarmning av servicen runt Järvafältet, nerskärningar som redan har drabbat Husby och Rinkeby hårt.
Ironiskt nog kallas detta för ”Järvalyftet” av borgarna.
I själva verket innebär en stängning att kulturen får ännu mindre utrymme i Akalla och att området utarmas.
Vi i Vänsterpartiet vill satsa på biblioteket och verksamheten där.
Idag håller biblioteket i Akalla öppet endast tre dagar i veckan, på olika tider dessutom. Det gör det svårt för oss akallabor att titta in på biblioteket, när vi har vägarna förbi.
Vänsterpartiet vill att biblioteket håller öppet på regelbundna tider alla veckans vardagar och att det får många olika verksamheter.
Kom med förslag!
Vi tycker att vi akallabor själva kan ge förslag på vad som ska hända på vårt bibliotek, förutom att erbjuda böcker på många olika språk.
Det kan handla om inbjudna föreningar som håller kulturaftnar, läxläsning, högläsning för barn, tips om musik och film att låna – listan kan göras lång.
Ett bibliotek är en värmestuga för alla.
Det är en demokratisk rättighet och dessutom en förutsättning för att alla barn ska få ett rikt språk och en bred inblick i kulturen, både i den svenska och i de många andra kulturer som finns representerade här i Akalla.
Vänsterpartiet i Kista-Akalla-Husby
För mera information:
Leo Ahmed, ordf Vänsterpartiet Kista 076-272 14 39 samt ersättare Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

Ockupationen av Husby Träff

Efter beslutet att flytta Husby Träff till sämre lokaler beslutade sig medborgare i området för att ockupera Husby Träff.

–    Det är dags för att alliansen att börja lyssna på husbyborna istället för att köra sitt eget race, säger John Hörnqusit, ordförande för Vänsterpartiet
Storstockholm. Om Husby Träff tvingas flytta försvåras våra möjligheter till ett aktivt föreningsliv ytterligare. Det vore ett bakslag för en stadsdel som gång på
gång drabbats av försämringar.

”Järva lyftet” har inte förbättrat Järva utan försämrat situationen för medborgare. Tidigare fanns försäkringskassan, förvaltningshuset, posten och många bra
affärer i området. Nu finns nästan inga kvar. Senast i december beslutade alliansen att avveckla Bredbyskolan i Rinkeby, trots massprotester och tusentals
namnunderskrifter från elever, föräldrar och andra Järvabor.

–    Alliansen har gång på gång tagit stora beslut över Husby och andra närområden utan att ha en dialog med oss medborgare, säger Leo Ahmed,
ordförande för Vänsterpartiet Kista. Vänsterpartiet Kista stödjer ockupationen, vi kräver att Husby Träff får behålla sina lokaler och att de upprustas.

Kontakt:
Leo Ahmed, ordförande Vänsterpartiet Kista och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. 076-272 14 39 eller [email protected]
John Hörnquist, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm
076-814 69 88 eller [email protected]
 

Om Husby strukturplan

Vänsterpartiets uppfattning är att järvaborna bestämt och under stor enighet avvisar
alla försök att riva upp trafiksepareringen i området. I snart fyra år har stadens
tjänstemän och några politiker upprepat mantrat ”bryt trafiksepareringen där det gör
nytta”, men ingen har kunnat förklara nyttan. Man har ifrån planerarna uttalat att man
vill skapa ”spännande möten mellan människor och bilar” (ur Vision Järvalyftet).
Nyligen har mer än hälften av landets grundskolerektorer uttryckt stark oro för barns
liv och hälsa, eftersom oroliga föräldrar skjutsar sina egna barn i bil till skolorna och
på det sättet sätter andra barns liv på spel. Vi tror inte på ”spännande möten mellan
människor och bilar”!

Förslaget att fylla upp bilgatorna i nivå med bostäder och gång- och cykelvägar är
ogenomtänkt. Husby är så kuperat att bussarna vintertid skulle få svårt att ta sig fram
på Norgegatans nyskapade branta backar.

Husby är ett av Stockholms mest tätbefolkade områden. 2007 ville Svenska bostäder
riva hus för att glesa ut bebyggelsen, 2008 fanns planer på att riva hundratals
hyreslägenheter för att ersätta dem med radhus och bostadsrätter. Nu förelås nya hus
bland befintliga bostäder. En viss förtätning genom att bygga på parkeringshus/platser
eller tömda barnstugors mark kan vara lämpligt men en förtätning innebär fler
människor i området och då måste infrastrukturen ses över och anpassas efter detta.

Vi ställer oss delvis frågande till förslaget att bygga ett nytt kulturhus i Husby. Det
finns redan ett kulturhus, Husby Träff. Sedan kommunen under Alliansens styre slutat
svara för drift och verksamhet i Husby Träff, har idag Röda korset en social
verksamhet i huset. Den går med stort underskott. I dagarna överväger Röda korset
att dra sig ur, bland annat för att man emotser konkurrens från det föreslagna nya
kulturhuset. Om kommunen i stället för att rusta upp och använda Husby Träff skulle
bygga ett nytt kulturhus, begär vi att kommunen omedelbart garanterar den
nedläggning hotade verksamheten i Husby Träff fram till att ett nytt kulturhus står
färdigt. Vi begär också garantier för att kommunen finansierar ett nytt kulturhus så att
husbyborna och det lokala föreningslivet kan hyra samlingslokaler där till rimliga
priser.

Hyreshöjning av lägenheter på grund av t.ex. stambyte av badrum/kök och annan
upprustning ska normalt ske med max ca 600-800 kr och inte mer.

Det är bostadsbolagen som ska stå för energibesparing och inte hyresgästerna.
Vänsterpartiet vill också att man respekterar färgsättningen så att inte hela Husby blir
ljusgrått.

För mer info
Leo Ahmed(V)
Ordförande
Vänsterpartiet Kista
Mobil: 0762721439
E.post: [email protected]

Inbjudan till medlemskväll

Medlemskväll för
Vänsterpartiet Kista

Söndagen den 19 juni kl 14.30-ca.18.30 kommer vi
att arrangera en medlemskväll i Akalla by .
Vi kommer att prata politik och umgås med
varandra, Föreningen bjuder på lätt mat och musik!
Missa inte det!
Tacksam om ni kan meddela mig om ni har
möjligheten att komma så att vi kan planera inköp
etc.

Var god anmäl er senast onsdagen den 15 juni.

Självklart får du ta med hela familjen men meddela
gärna hur många ni blir och om ni är allergisk eller
behöver särskild kost.

Vi ses!

Flygbladsutdelning

Hej

På torsdag kommer Vänsterpartiet Kista dela ut flygblad inför lördagens manifestation.

Vi samlas kl 1645 vid ICA.

Vi behöver hjälp och undrar om du har möjlighet att ställa upp en timmer eller två? Eller kanske några minuter?

Hör av dig till mig via mail eller 0762721439

Tack på förhand

Leo Ahmed
Ordförande

VREDENS DAG – Från Tahrir till Husby / lördag 26 mars kl 12-16

Folklig manifestation mot offentliga nedskärningar och nedläggningen av Husby vårdcentral. Vi samlas för Husbys, Järvas och Stockholms framtid!

Manifestationen är partipolitiskt obunden. Det innebär att inget parti står som arrangör och avsändare av manifestationen.
Däremot uppmanar vi alla partier och ungdomsförbund att öppet visa sitt stöd till initiativet och den folkliga resningen!

_________________________________

Politiker:
Gustav Fridolin (Riksdagsledamot och trolig blivande språkrör för Miljöpartiet)
Veronica Palm (Riksdagsledamot för Socialdemokraterna)
Amine Kakabaveh (Riksdagsledamot för Vänsterpartiet)
Margareta Olofsson (Ordförande för Rädda Barnen Stockholm)

Artister:
LABYRINT (hiphop/reggae från Uppsala)
CARLITO (politisk rappare från Ayla-klicken)
YAKUMBE (slagverksgrupp med brasilianska sambarytmer)

– Fler talare och artister läggs upp löpande! –

___________________________________

Arrangörer:

PRO (www.pro.se)
Megafonen (www.megafonen.com)
Nätverket Järvas Framtid (www.jarvasframtid.se)
Love Tensta (www.lovetensta.se)
ABF Stockholm (www.abfstockholm.se)
Forix (www.forix.se)
Husby Marathon (www.husbymarathon.se)
Hyresgästföreningen (www.hyresgastforeningen.se)
Rädda Barnen Stockholm (www.rb.se)
Eritreanska Föreningen Kista-Husby-Akalla

__________________________________
Samling även torsdag den 24 mars kl 17 inför stadsdelsnämndens möte i Husby träff. Vi ses på torget och går gemensamt in på politikerträffen för att framföra vår förändringsvilja!

__________________________________
!! SPRID VIDARE TILL ALLA – DET ÄR VIKTIGT ATT VI ÄR MÅNGA !!
__________________________________
För mer info se:
– http://tahrirtillhusby.wordpress.com/
– http://www.youtube.com/tahrirtillhusby

Inbjudan till fest för blivande valarbetare

Den 8 augusti kl 13.00 sparkar vi igång det verkliga valarbetet
med en fest i Akalla by
för alla som vill vara med och jobba i valet
för Vänsterpartiet Kista

*Vi sjunger, grillar, pratar politik och äter något gott

*Sedan diskuterar vi allt som måste göras inför valet:

Sprida information om Vänsterpartiets politik
Dela ut flygblad
Kontakta kamrater
Delta i appellmöten
Sitta i valstugan
Springa Kistaloppet
Pumpa upp ballonger
Och mycket, mycket mera

Vi behöver alla krafter för att göra ett bra val den 19 september!
Anmäl dig till Styrelsen Vänsterpartiet Kista

Kontakt
Leo Ahmed, ordförande
Mobil: 0762721439
[email protected]
http://kista.vansterpartiet.se

Första maj

Kamrater

Imorgon är det återigen dags för att fira första maj.

Det är mycket som kommer att hända i år. Bla. både Lars Ohly, partiledare Vänsterpartiet och Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster, kommer att tala
i Kungsträdgården imorgon.

För mig och även vänsterpartiet är årets första maj är en jätte viktig dag. Det är därför viktig att vi är många.

Vi tillsammans måste visa att det är NOG!

Nog med alla privatiseringar, nog med alla skatte sänkningar och alla fel beslut och orättvisa som högern fortsätter med NON STOP!

Vi måste sé till att årets första maj är den sista som vi firar under en högern regering!

Jag vill även passa på att tacka alla medlemmar här i KISTA som har hjälpt oss med våran förvalskampanj ”världens bästa välfärd”.

Lite ovanligt med kampanj är att det är folk som har talat och politikerna lyssnat. Kul att veta är det är verkligen många som vill ha en välfärd utan vinst intresse!
Och vi ska våga låta svaren påverka oss.

Vi ska använda resultaten av denna helt unika undersökning som underlag till våra kongressdiskussioner om valplattformen och i slutändan också vilken politik vi ska driva om vi får möjlighet att vara med och bilda regering efter valet i höst.

Vi ska bygga världens bästa välfärd, utan vinstintressen, och det arbetet börjar nu.

Jag hoppas verkligen att vi ses imorgon. Vänsterpartiet Kista kommer att ha en egen baderoll. Ni får jätte gärna ringa mig om ni undrar något.

Med kamratliga hälsningar

Leo Ahmed

Ordförande

Vänsterpartiet Kista

John Hörnquist omvald som ordförande


Vänsterpartiets årskonferens den 6-7 mars valde om John Hörnquist, 35 år från Akalla, till distriktsordförande. John Hörnquist valdes till ny distriktsordförande 2009, är uppvuxen i Malmberget och redaktör för tidskriften Socialistisk Debatt.

– Idag avslutar vi vår sista årskonferens under ett borgerligt styre och börjar jobba stenhårt för en stärkt vänster i valen i höst.

– Imorgon går vi ut på Stockholms gator och firar att den internationella kvinnodagen fyller 100 år.

– Under hela april ska vi knacka dörr och träffa folk på stan för att föra en dialog med tusentals medborgare i Stockholms stad och län. Vi ska ta reda på hur folk tycker att ny regering och nya styren i kommuner och landsting ska göra för att bygga världens bästa välfärd – utan vinstintressen. Nu börjar vi nedräkningen till valet.

Bild: Leo Ahmed
Text: Vansterpartiet.se/storstockholm

Kongress

                                                                                     Kista den 24 februari 2010

Hej

Den 7-9 maj 2010 håller Vänsterpartiet kongress i Gävle. Kongressen fastställer bl. a valplattform för partiet. Kongressen skall även utse partiordförande, ordinarie och ersättare till partistyrelsen, programkommission, revisorer och valberedning.

Ni som är medlemmar i Vänsterpartiet Kista har rätt att nominera kandidater till dessa platser.

Sista datumet för att skicka alla nomineringar är 1 mars och därför behöver vi era synpunkter/nomineringar senast lördagen den 27 februari kl. 1800 så att vi i styrelsen hinner sammanställa och sedan skicka iväg till valberedningen.

Ni som vill nominera kan skicka följande uppgifter:

Namn och bostadsort (gärna adress och telefonnummer) På den som nomineras:

Vilket val nomineringen avser

Kort motivering

Glöm inte att de nominerade skall vara tillfrågade.

Nomineringarna skickas senast lördagen 27 februari kl.  1800 till: [email protected]

Med kamratliga hälsningar

Leo Ahmed
Ordförande
Vänsterpartiet Kista
Tfn: 0762721439
E.post: [email protected]

Vänsterpartiet Kista
Senaste kommentarer