Program och Plattformar

Program och Plattformar

Facklig-politiskt program

Partistyrelsen antog på mötet den 8 december en ny facklig-politisk plattform. Plattformen är en utgångspunkt för partiets fackligt aktiva medlemmar, partiets facklig-politiska verksamhet och för vårt förhållningssätt till fackföreningsrörelsen. Våra fackligt aktiva medlemmar bör alla få tillgång till plattformen. Det…

Allas rätt till kunskap – utbildningspolitiskt program

Idén om den allmänna, sammanhållna skolan var en del av kampen för demokratin. Ur detta samband föddes insikten om kunskap och bildning som en medborgerlig rätt, gemensam för alla, och förverkligad i en skola för alla. Läs programmet här: Allas…

Framtidskommissionens slutrapport

Vänsterpartiet har tappat opinionsstöd i fem val det senaste decenniet. Om Vänsterpartiet ska kunna lyfta sitt opinionsstöd, attrahera fler människor och bli en relevant politisk kraft för framtiden behövs en genomgripande strategi för partiets roll och utveckling – en strategi…

En välfärd fri från kommersiella intressen

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skola och förskola ska det finnas personal så att…

Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp

I skuggan av klimat- och finanskris skickade Vänsterpartiets kongress i januari 2012 ett tydligt besked. Kriserna kan inte särskiljas. Sverige måste skyndsamt minska utsläppen och samtidigt vara både en industrination och ett välfärdsland i framkant. Vår vision är att Sverige…

Kulturprogram

Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin. I synen på kulturen…

Partiprogram

Antaget av Vänsterpartiets 35:e kongress, 19-22 februari 2004. Senast reviderat av Vänsterpartiets 39:e kongress, 5-8 januari 2012. Förord Du håller i handen Vänsterpartiets partiprogram. Det är partiets viktigaste dokument. Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden som ligger…

Stadgar för Vänsterpartiet

Stadgar för Vänsterpartiet Antagna av Vänsterpartiets 39:e kongress 5-8 januari 2012 Innehåll Medlemskap §§ 2–11 Beslut och val §§ 12–24 Partiförening §§ 25–32 Partiförenings årsmöte §§ 33–39 Partiförenings styrelse §§ 40–44 Partidistrikt §§ 46–52 Distriktsårskonferens §§ 53–72 Distriktsstyrelse §§ 73–77…

Strategi för framtidens Vänsterparti

Antaget av Vänsterpartiets 39:e kongress, 5-8 januari 2012 I det här strategidokumentet slår vi tillsammans fast vilket politiskt och organisatoriskt projekt Vänsterpartiet ska ha de närmaste åren. Vi stakar ut en gemensam prioritering och riktning för partiet. Delar av målsättningarna…

Feministisk plattform

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktordning som berövar kvinnor…

Nolltolerans mot rasism

Uttalande antaget av vänsterpartiets partistyrelse 3-4 december 2010 Högerextrema och främlingsfientliga partier har under den senaste tioårsperioden byggt upp ett betydande folkligt stöd i flera europeiska länder. Många regeringar har misslyckats med att möta människors rättmätiga krav på rättvisa och…

Förbättrat flyktingmottagande

Ett värdigt och positivt mottagande är viktigt när man ska leva i ett nytt land. Det är också avgörande för att alla mäns, kvinnors och barns ovillkorliga rättighet att söka och finna en fristad i Sverige ska garanteras. Vänsterpartiets utgångspunkt…

Internationellt program

En bättre värld är nödvändig och möjlig! Den internationella solidariteten är en bärande princip för vänsterpartiet och en väsentlig del av vårt arbete. Vi vill bygga en världsordning där alla människors lika rätt till ett värdigt liv respekteras. Vi arbetar…