Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Kista

Ockupationen av Husby Träff

Efter beslutet att flytta Husby Träff till sämre lokaler beslutade sig medborgare i området för att ockupera Husby Träff. –    Det är dags för att alliansen att börja lyssna på husbyborna istället för att köra sitt eget race, säger John Hörnqusit, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm. Om Husby Träff tvingas flytta försvåras våra möjligheter till ett aktivt föreningsliv ytterligare. Det vore ett bakslag för en stadsdel som gång på gång drabbats av försämringar. ”Järva lyftet” har inte förbättrat Järva utan försämrat situationen för medborgare. Tidigare fanns försäkringskassan, förvaltningshuset, posten och många bra affärer i området. Nu finns nästan inga kvar....