Uncategorized

Ockupationen av Husby Träff

Efter beslutet att flytta Husby Träff till sämre lokaler beslutade sig medborgare i området för att ockupera Husby Träff.

–    Det är dags för att alliansen att börja lyssna på husbyborna istället för att köra sitt eget race, säger John Hörnqusit, ordförande för Vänsterpartiet
Storstockholm. Om Husby Träff tvingas flytta försvåras våra möjligheter till ett aktivt föreningsliv ytterligare. Det vore ett bakslag för en stadsdel som gång på
gång drabbats av försämringar.

”Järva lyftet” har inte förbättrat Järva utan försämrat situationen för medborgare. Tidigare fanns försäkringskassan, förvaltningshuset, posten och många bra
affärer i området. Nu finns nästan inga kvar. Senast i december beslutade alliansen att avveckla Bredbyskolan i Rinkeby, trots massprotester och tusentals
namnunderskrifter från elever, föräldrar och andra Järvabor.

–    Alliansen har gång på gång tagit stora beslut över Husby och andra närområden utan att ha en dialog med oss medborgare, säger Leo Ahmed,
ordförande för Vänsterpartiet Kista. Vänsterpartiet Kista stödjer ockupationen, vi kräver att Husby Träff får behålla sina lokaler och att de upprustas.

Kontakt:
Leo Ahmed, ordförande Vänsterpartiet Kista och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. 076-272 14 39 eller [email protected]
John Hörnquist, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm
076-814 69 88 eller [email protected]
 

Skriv en kommentar