Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Kista

Årsmöte

Varmt välkomna till Vänsterpartiet Kistas årsmöte! Datum: söndagen den 17 februari 2013 Tid: Kl 15.00 Plats: Bostadsrättsföreningslokal Saimagården 1 Akalla Efter mötet kommer vi att bjuda på lätt mat och därför är vi tacksamma om ni kan meddela oss om ni har möjligheten att komma eller inte.  Ni kan maila till [email protected] eller smsa till 0762721439 DAGORDNING 1. Årsmötets öppnande 2. Mötesformalia a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av rösträknare tillika protokollsjusterare d) Fastställande av dagordning 3. Årsmötets behöriga utlysande 4. Nomineringarnas avslutande 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Styrelsens ekonomiska berättelse 7. Revisionsberättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet...