Okategoriserade

Mötesplatser i Husby kan inte vänta

Vänsterpartiet i Kista vill öppna Dalhagsskolan som allaktivitetshus för Husbyborna. Husby är i stort behov av öppna mötesplatser och med korta avbrott har Dalhagsskolans lokaler stått tomma i fler år.

– Under några veckor denna vår var Husby på löpsedlar världen över och politiker tävlade om att tycka till – men vad händer sen? Inget har hänt, trots att de flesta enades om att upploppen hade sociala orsaker har de sociala satsningarna uteblivit, säger Leo Ahmed, ordförande för Vänsterpartiet Kista och ersättare i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd (V).

– Dalhagsskolan skulle kunna bli ett positivt nav för Husbys framtid – för möten, kultur och idrott, säger Leo Ahmed. Om man menar allvar med att satsa på Husby så visar man det nu, och väntar inte på nya upplopp och rubriker

För mer info:
Leo Ahmed 076 272 14 39

Skriv en kommentar